Medezeggenschap (G)MR

(G)MR

Sinds de wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft iedere school een medezeggenschapsraad (MR). Voor een schoolvereniging met meerdere basisscholen is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In een MR hebben ouders en leerkrachten zitting, die de directie haar instemming of advies geven over zaken die de school betreffen.

De GMR geeft haar medezeggenschap op zaken die alle scholen betreffen. In deze raad hebben van elke school een ouder en een leerkracht zitting. 

Zaken die jaarlijks in een (G)MR passeren zijn:
• advies over algehele inzet van de financiële middelen
• vaststelling van het formatieplan
• benoemingen

De MR van de Julianaschool kunt u bereiken door te mailen naar mr@julianaschool.net.

De GMR van  PCPO Rijssen is via mail te bereiken op gmr@pcporijssen.nl.