Informatie

De Julianaschool is een bruisende dynamische school, gelegen in Rijssen, een stad waar veel te beleven is. Wij zijn een open protestants christelijke school, dit houdt in dat iedereen die onze christelijke uitgangspunten accepteert welkom is.

Voor ons is ons geloof echter wel de basis van waaruit we werken. We trachten onze identiteit vorm te geven in bijbelverhalen, vieringen, een themaweek in samenwerking met de plaatselijke kerken, aandacht voor de zwakken in de samenleving, omgangsregels, enz. Hierbij zijn we ons bewust dat het niet bij mooie woorden mag blijven, maar dat we moeten proberen er ook naar te leven.

ONS MOTTO

Het motto van de school is: een school waar verschillen tellen. Wij trachten de kinderen optimaal te begeleiden, binnen een veilige omgeving. Wij zien verschillen tussen kinderen niet als een probleem, maar juist als een uitdaging!

Zelfstandig werken, samenwerkend leren, effectieve instructie, zijn hierbij middelen om er inhoud aan te geven. Door scholing, onderling overleg, enz. trachten we omgaan met verschillen steeds meer inhoud te geven.

Over onze school is veel te vertellen. Er heerst een gezellige sfeer, er is een hardwerkend en enthousiast team, een bovenschoolse directiestructuur. We kennen veel actieve ouders en twee prachtige schoolgebouwen.

Er is nog meer te vertellen, maar dat kunt u ook allemaal lezen in onze schoolgids. Deze gids kunt u opvragen of downloaden als u daar behoefte aan hebt. Mocht uw interesse voor onze school gewekt zijn of wilt u eventueel uw kind opgeven, dan kunt u een afspraak maken. Wij lichten u dan verder in en u kunt een kijkje nemen in de school.

U kunt ook een film over onze school bekijken.

Met vriendelijke groeten,

Aukje Lawerman en Joke van de Riet