Inschrijfformulier schooljaar 2021-2022

Inschrijfformulier schooljaar 2021-2022

Het onderwijs op de scholen van PCPO is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Op allerlei manieren geven wij met elkaar invulling aan onze protestants christelijke identiteit: het gebed aan begin en einde van een schooldag, het zingen van psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen, de Bijbelvertellingen, Kerst-, Paas- en Pinkstervieringen, samenwerking met de kerken bij Bid- en Dankdag en de themaweek.

In onze omgang met kinderen willen we hen vertellen en laten merken wat het betekent christen te zijn, bij Jezus Christus te horen. Door de aanmelding van uw kind verwachten wij van u dat u ons Protestants Christelijk onderwijs accepteert, dat thuis ondersteunt en uitdraagt naar uw kind.

Aanmeldformulier 2021-2022 link